WHL非运费费用调整通知_行业动态_ag88环亚国际俱乐部

WHL非运费费用调整通知

更新时间:2012-10-25 13:59:04

                WHL非运费费用调整通知

致:各大货代

        我司将从2012年11月9日开始,针对以下费用进行调整:

        收费项目                原收费 (RMB)    现收费(RMB)
        出口文件费DOC(美西除外) 350/bill        400/bill
        出口改单费              200/bill        300/bill
        进口换单费              350/bill        400/bill
        注:出口以ON BOARD DATE为准,进口以ARRIVE DATE为准

        如有任何疑问,欢迎来电询问。特此通知,望予转告,谢谢合作!
祝商祺!                

万海航运宁波办事处
2012年10月25日
 


WHL,非运费,费用调整